Sneaker + ...
Sneaker + ...

Sneaker + ...

18 Thành viên

Đi đc 2 năm đôi balenciaga màu đen , trắng, đỏ mà bị bật gần hết mối liên kết của giầy. Giầy vẫn đi tốt chẳng biết dán kiểu j cho bền, dán keo 502 k đc bền cho lắm.

Buổi sáng thứ 2 nhẹ nhàng, tràn đầy năng lượng nào

Yeezy700 wave runner

image