Việt Nam phát triển
Việt Nam phát triển

Việt Nam phát triển

@vietnamphattrien

Độ ẩm không khí trung bình tháng 5 6 năm 2017 tại một số địa phương

image

Nhiệt độ trung bình năm của một số tỉnh thành trong cả nước

image

Nút giao cầu Thanh Trì
Khá đẹp phải không các bạn

image